Rivning

RIVNING

Vi utför alla typer av rivningsuppdrag – stora som små 

 

Det är inte svårt att anlita oss för rivning. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök där vi kommer ut och inspekterar arbetet samt återkommer med en konkurrenskraftig offert för våra tjänster. Vi använder toppmodern utrustning och tar hand om transport och återvinningen av materialet själva genom Olderin Recycling.

 

Vi hjälper dig som byggherre eller fastighetsägare med inventering och myndighetsanpassad rivningsplan. Vi på Olderin hjälper dig med inventeringar av byggnader och lokaler inför ombyggnationer och rivningsarbeten. Inventeringen genomförs som en okulärbesiktning av byggnadens olika material och installationer. Om man vid inventering fattat misstanke att det finns miljö- eller hälsofarligt material genomförs provtagning.

 


Vi tar oss an alla former av rivningar. Allt från tunga rivningar av byggnader för stora företag till en mindre rivning av ett badrum hos privatpersoner. Vi har en lång rad lyckade rivningsprojekt bakom oss med bostadshus, villor samt andra typer såsom kommersiella byggnader.

 

Bland våra uppdrag hittar du:

 

  • Tung maskinrivning med bilhammare, saxar och crushers

  • Selektiv rivning – manuell rivning

  • Rivning inomhus i lokaler, badrum eller vid stambyte
  • Trädfällning och stubbhantering inför byggprojekt
  • Sortering av restprodukter

 

Använd Olderin för dina rivningsarbeten, vi utför arbetet snyggt, i enlighet med gällande regler, i tid och på ett professionellt sätt.

 

Kontakta oss idag på telefon eller e-post!

Olderin Mark och Maskinkonsult AB

• 08-157200

• Mallslingan 22, 187 66 Täby

• info@olderin.se

• olderin.se