Recycling

RECYCLING

Olderin Recycling är ett verksamhetsområde inom Olderin-koncernen. Genom Olderin Recycling erbjuder vi samtliga tjänster och produkter som ett bygg/-anläggningsföretag behöver för att sköta sin avfallshantering på ett så miljömässigt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.


Vår verksamhet inom återvinning är framförallt uppdelad i två områden, byggsäckar och containrar. Vid större ombyggnationer, rivningar, gårdsstädningar eller renoveringar kan containrar vara mer lämpliga och vid mindre entreprenader eller om ni vill sortera avfallet direkt på plats kan byggsäckar vara mer lämpligt. Vi sköter transporter av containrar och säckar med egna lastväxlarbilar eller kranbilar.

 

Beställ din container eller säck idag genom att kontakta kundtjänst på; info@olderin.se eller 08-15 72 00

Olderin Mark och Maskinkonsult AB

• 08-157200

• Mallslingan 22, 187 66 Täby

• info@olderin.se

• olderin.se