I vårt affärsområde för företagskunder utför vi allt ifrån att själva erbjuda en total markentreprenad till att leverera just den del ni har behov av.

Kompletta markentreprenader

Utifrån dina unika förutsättningar så levererar vi det du behöver. Vi säkerställer att grundförutsättningarna för en stabil grund finns på plats innan vi påbörjar vårt arbete. Om pålning eller bergssprängning skulle behövas så utför vi även detta. Vi använder oss av egna bilar för schaktmassor där vi med hjälp av vår moderna maskinpark kan köra stora mängder massor på varje körning. Det är både en miljöbesparing, tidsvinst och ekonomisk fördel för dig som kund. I dom flesta entreprenader så skapar vi även nya vägar och uppställningsplatser för arbetsfordon samt skapar förutsättningar för och installerar vatten-, avlopp- och dagvattenslösningar.

Slutligen är vi med och skapar en vacker och trevlig utemiljö där vi är med och lägger gräsmatta, planterar buskar, bygger stengångar, murar och planteringar. Asfalterar parkeringar, bygger trätrallar eller uppför pooler.

Med dedikerade arbetsteam för grundläggning en modern maskinpark och mångårig kunskap inom grundläggning och markarbeten kan vi skapa rätt förutsättningar för just ert projekt – från grunden! Våra projekt- och arbetsledare är med er från planering till färdig produkt för att säkerställa att ert projekt blir lyckat utifrån ett ekonomiskt, tidsmässigt och hållbart perspektiv.

Vi är en stabil partner som levererar på utsatt tid.

Hyr in oss på timme!

Vi hyr ut grävmaskinister i maskin med olika utrustningsgrader. Både på korta och långa kontrakt. Idag har vi maskiner gående hos Sveriges största beställare. Oavsett om du är specialist på infrastruktur, är ett av Sveriges största grundläggningsföretag, bygger om viktiga trafiklösningar eller ser till att vi kommer från norr till söder utan kö, så kan vi på Olderin vara en pusselbit i din stora entreprenad.

Kontaktperson företag totalentreprenad:
Douglas Bröms
Körlinge 10
186 91 Vallentuna
douglas@olderin.se
+46 8157200
+46 739411522